Kontrola riadenia

FG-METAL, s.r.o. má od 1.07.2003 vytvorený systém manažérstva kvality QMS podľa ISO 9001:2000 vrátane vývoja. V zmysle týchto skutočností a vývoja trhu smerom k auto priemyslu, má vrcholový manažment v zámere pripraviť sa a byť certifikovaný aj na požiadavky ISO/TS 16949:2002.

PREVÁDZANIE KONTROLY

  • 3D meracie zariadenia, kalibračné meradlá, indikátorové meradlá, drsnomery
  • programové simulácie, 3D vizualizácie, kontrolné a skúšobné plány, technologické plány, inštrukcie pre pracoviská, FMEA analýzy, paretovú metódu a ako aj skúšobne 6 sigma

Merací prístroj DIGITALER 3D - Kantentaster 802 EW

  • vysoká presnosť, veľké pracovné pole vo všetkých osiach (x,y,z) - 2 až 6 mm
  • merací prístroj pracuje nezávisle od pracovného stroja (frézy, sústruhu, atp.)
  • presnosť dynamického merania je 0,005 mm

Software

SIMULÁCIE A TVORBA VÝROBNÝCH PROGRAMOV

Spoločnosť sa technicky pripravuje a sleduje cez spracované časové a operačné simulácie opracovania, technické zadania a kalkuláciu, výkresovú dokumentáciu v programoch.

HI-TECH TECHNOLÓGIA

Softvérové vybavenie: AutoCAD, Rhinoceros, AlphaCAM, Fanuc systém, štandartné balíky Microsoft a pod.